Bắc Ninh yêu cầu 34 nhà đầu tư rà soát khả năng giải ngân vốn đầu tư công

Bất Động Sản
Rate this post

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt kết quả thấp, gặp nhiều khó khăn.

Hiện tỉnh đang quyết liệt triển khai các giải pháp để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ: trong đó yêu cầu 34 chủ đầu tư dự án của tỉnh rà soát khả năng giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư phân công rõ lãnh đạo các đơn vị phụ trách từng dự án trực tiếp chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan. tiến độ thực hiện dự án để làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua và là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý đất đai hiệu lực, hiệu quả, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng đất …, tổ chức tuyên truyền cho người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ. hỗ trợ giải phóng mặt bằng từng dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trong việc triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu 34 chủ đầu tư dự án cấp tỉnh, đặc biệt có 5 chủ đầu tư đến nay chưa giải ngân rà soát các thủ tục đầu tư, khả năng hoàn thành, khả năng giải ngân vốn đã giao trong 6 tháng còn lại. năm 2022 (yêu cầu giải ngân 60% trước ngày 30/9/2022, 90% đến ngày 3/12/2022 và 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 31/1/2023) có văn bản gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất điều chuyển nội bộ, hoặc ứng vốn ngân sách tỉnh để chuyển sang dự án khác.

Đối với các chủ dự án không có văn bản đề nghị điều chuyển sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân trong năm 2022 nếu không đạt kế hoạch.

Ngoài ra, Bắc Ninh yêu cầu Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, chống tham nhũng, lợi ích nhóm …

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cho biết, ngay từ đầu năm, tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đồng thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp hành chính nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công, góp phần mạnh mẽ vào phát triển kinh tế – xã hội.

Song song đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đã sớm giao, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Bắc Ninh là 6.890 tỷ đồng.

Căn cứ tình hình thu, chi ngân sách địa phương, HĐND tỉnh đã thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Bắc Ninh với tổng số vốn 9.254 tỷ đồng, bao gồm: vốn bổ sung từ ngân sách Trung ương hơn 541 tỷ đồng; Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương gần 7.400 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp để đầu tư hơn 87 tỷ đồng; đồng thời, tỉnh đã giao vốn cho UBND cấp huyện và giao trực tiếp cho các dự án.

Đánh giá về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, việc giải ngân vốn1 dự án đầu tư công của tỉnh và tỉnh còn chậm. , đạt tỷ lệ thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2021 (tính đến 31/5/2021, vốn giải ngân toàn tỉnh đạt 36,74%).

Một số dự án, nhiệm vụ chi đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa bố trí được vốn cho dự án. Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn vướng mắc; Tiến độ thi công và giải ngân vốn còn chậm, một số dự án 6 tháng đầu năm chưa giải ngân được.

Cụ thể, đến hết ngày 30/6/2022, vốn Bắc Ninh giải ngân là 1.803 tỷ đồng, đạt 26,1% kế hoạch vốn Chính phủ giao và bằng 19,4% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. giao…

Đối với các dự án vốn ngân sách tỉnh, đã có 34 chủ đầu tư giải ngân 527 tỷ đồng / 3.127 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 16,6%; trong đó 5 nhà đầu tư giải ngân 100%, 14 nhà đầu tư giải ngân từ 20 đến trên 60%, 15 nhà đầu tư giải ngân dưới 20%; trong đó, 5 nhà đầu tư giải ngân 0%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.