Ayunda Risu |

Anime - Manga
Rate this post

youtuber, vtuber, Hololive, Ayunda Risu, moe, thư viện hình ảnh

Thành viên Hololive và bộ sưu tập hình ảnh youtuber ảo Ayunda Risu moe đã có ở đây !! Vui thích!

Risu là một cô bé sóc, thành viên của dự án Hololive Indonesia.

Risu và Korone thực sự là những người bạn tốt. Thêm các bức ảnh Korone trong [this post]

Nguồn hình ảnh: Tìm kiếm Duckduckgo và Zerochan.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *