7 khuyến nghị thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững

Bất Động Sản
Rate this post

>>> Giải pháp cơ bản chống thất thu thuế tài sản

Trong hơn 10 năm qua, thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua 4 lần biến động: Giai đoạn 2009 – 2010 phát triển nóng do nới lỏng tín dụng; Giai đoạn 2011-2013 trầm lắng và đóng băng; Giai đoạn 2014-2019, thị trường phục hồi và phát triển trở lại; Từ đầu năm 2020 đến nay, thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hiện cả nước ước tính đã và đang triển khai trên 5.000 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 4,5 triệu tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2009. Trong 5 năm trở lại đây, nguồn vốn FDI đổ vào bất động sản chiếm khoảng 17,63 tỷ USD, đứng thứ 2 trong tổng vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam.

Hiện cả nước ước tính đã và đang triển khai trên 5.000 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 4,5 triệu tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm 2009.

Bên cạnh những mặt tích cực, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn những hạn chế, yếu kém lâu dài, nhất là những hạn chế, yếu kém liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất và giao đất. , cho thuê đất, hỗ trợ bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; Thị trường còn nhiều rủi ro, hệ thống pháp luật liên quan còn chồng chéo, thiếu đồng bộ …

Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất 7 khuyến nghị nhằm tập trung hoàn thiện các nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.

Người đầu tiên, đất đai và bất động sản được coi là hàng hóa “đặc biệt”, vì vậy cấp quốc gia cần xây dựng cơ chế, chính sách “đặc biệt” đủ mạnh để mặt hàng này phát triển bền vững. Trước mắt, hoàn thiện quy hoạch tổng thể sử dụng đất, quy hoạch phát triển bền vững thị trường bất động sản về lâu dài, đảm bảo từng khu đất, bất động sản đều được kinh doanh, mua bán và sử dụng đúng mục đích. được kiểm soát tại một trong hai thị trường: Thị trường hàng hóa, dịch vụ – sử dụng đất, bất động sản trên thị trường này chỉ nhằm mục đích làm nhà ở; Thị trường các yếu tố sản xuất – chức năng đất đai và bất động sản trên thị trường này trở thành đầu vào của quá trình sản xuất hoặc được chuyển đổi mục đích sử dụng từ thị trường hàng hóa và dịch vụ sang thị trường cho các yếu tố thực của sản xuất. thể hiện mục đích sử dụng để sản xuất kinh doanh.

Trình tự giao dịch mua bán, chuyển đổi đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đai, bất động sản đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc thị trường và quy định của pháp luật, quá trình này được kiểm soát thông qua một hệ thống. Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý dữ liệu lớn theo khuyến nghị của Nhà nước do Nhà nước thiết kế, quản lý và vận hành, bảo đảm thông tin công khai, minh bạch, ổn định và bền vững.

Thứ hai, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến đất đai và quản lý sử dụng đất. Minh bạch thông tin về đất đai, phí, thông tin thu phí, định giá …

Thiết lập hệ thống nhận diện tích hợp để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản bền vững ở cấp quốc gia nhằm phát hiện các vấn đề chính ảnh hưởng đến phát triển thị trường bất động sản bền vững và hình thành các giải pháp cơ bản cho vấn đề này. . Hệ thống nhận diện tích hợp linh hoạt bao gồm các yếu tố tác động và thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản trong bối cảnh cụ thể.

Đề nghị Nhà nước xây dựng và hình thành hệ thống tích hợp, cơ sở dữ liệu quốc gia về thị trường bất động sản bền vững để cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định nhằm thúc đẩy phát triển bất động sản bền vững.

>>> Diễn biến mới của thị trường bất động sản: Tiếp tục tăng giá, thanh khoản thấp

Thứ baLựa chọn áp dụng mô hình đánh giá phát triển thị trường bất động sản bền vững là giải pháp cần thiết góp phần xác định và kiểm soát tính bền vững của thị trường, đánh giá tổng thể và toàn diện sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Việt Nam là một ngành kinh doanh phức tạp, đòi hỏi sự tiến bộ thường xuyên.

Nên sử dụng mô hình đánh giá PESTEL trong thiết kế hệ thống theo các tiêu chí: Chính trị – Kinh tế – Xã hội – Công nghệ – Môi trường – Pháp luật, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện đóng góp. vào phát triển thị trường bất động sản bền vững.

Thứ Tư, rà soát, ưu tiên những hạn chế, tập trung khắc phục triệt để những hạn chế có tính chất bức xúc, từng bước tìm kiếm những giải pháp căn cơ để khắc phục những hạn chế. Các địa phương cần tăng cường kỷ cương, tuyên truyền, giáo dục để hạn chế thông tin không cân xứng, quảng cáo trên mạng, tràn lan nơi công cộng, mất mỹ quan, mất trật tự chợ ..

thứ năm, đối với đất nông nghiệp nông thôn, đảm bảo tuyệt đối chặt chẽ việc sử dụng đúng mục đích, đảm bảo an ninh lương thực … Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với bảo đảm việc làm và bền vững. thu nhập của nông dân. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư …

Thứ sáu, thay đổi cơ chế giao đất, cho thuê đất; thu hẹp đối tượng được giao đất và mở rộng đối tượng thuê đất. Cần phân định hợp lý, rõ ràng quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở, cơ quan làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế.

Tăng cường quản lý đối với đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác, sử dụng, bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả. kết quả kinh tế từ khai thác đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp được giao, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là khu vực biên giới. Tập trung tăng thu ngân sách nhà nước từ thuế đất, góp phần bước đầu khắc phục tình trạng sử dụng đất manh mún, tạo tiền đề để sử dụng đất có hiệu quả.

Thứ bảy, cân đối thị trường tài chính quốc gia, đảm bảo dòng tiền luân chuyển vào các khu vực có nhu cầu phát triển phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Khuyến nghị ưu tiên đầu tư và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực, lĩnh vực đổi mới sáng tạo quốc gia hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh tạo ra hàng hóa, dịch vụ.

Sắp xếp, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy sự phát triển minh bạch của thị trường vốn và tiền tệ; hoàn thiện cơ chế, chính sách kiểm soát hoạt động tạo thu nhập tài chính từ bất động sản, chấn chỉnh hoạt động cầm cố trái phiếu bất động sản để giảm thiểu rủi ro.

* Tham luận của nhóm chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.