17 bộ, địa phương yêu cầu hoàn trả hơn 6.800 tỷ đồng vốn đầu tư công

Món Ngon
Rate this post

17 bộ, địa phương yêu cầu hoàn trả hơn 6.800 tỷ đồng vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Bộ Công Thương là một trong 14 bộ, địa phương chưa giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vay nước ngoài – Ảnh: NAM TRẦN

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, địa phương về việc giải ngân vốn đầu tư công nước ngoài năm 2022.

Bộ Tài chính đánh giá, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài bình quân 8 tháng đầu năm chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao, là rất thấp. Trong đó, tỷ lệ giải ngân bình quân của các địa phương là 11,5%, còn các bộ, ngành là 22,94% kế hoạch vốn.

Đáng chú ý, có 6 bộ và 8 địa phương có tỷ lệ giải ngân bằng 0% kế hoạch vốn, gồm các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Y tế, Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Bắc Ninh, Nam Định, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề nghị thanh toán kế hoạch vốn năm 2022 của 17 bộ ngành, địa phương với tổng giá trị là 6.827 tỷ đồng.

Ngày 15/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 124 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, trong đó phấn đấu tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trong và ngoài nước) đến năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Việc giải ngân vốn nước ngoài chậm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội thuộc trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 theo Nghị quyết số 124 của Chính phủ, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Nước Pháp.

Trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ dự án, Ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng. bình đẳng với việc thực hiện dự án.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm rà soát tiến độ phân bổ, giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó chuyển kế hoạch cho các dự án nội bộ khác có tiến độ. giải ngân tốt, thiếu vốn.

Căn cứ vào tình hình giải ngân thực tế, trường hợp kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn nước ngoài đến năm 2022 chưa hoàn thành hoặc cần bổ sung vốn thì sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi Bộ Tài chính. Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, trước ngày 10-10, các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các dự án do mình quản lý trong 9 tháng đầu năm và dự toán cả năm, bao gồm cả giai đoạn kéo dài năm 2021. kế hoạch vốn và kế hoạch vốn năm 2022 (chi tiết đến từng dự án).

Đặc biệt, báo cáo cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn vay nước ngoài từ đầu năm đến nay, nhất là nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất các biện pháp khắc phục. khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công nước ngoài vào năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *